ساعات کاری

Zafaranieh Laboratory

ساعات کاری آزمایشگاه پاتوبیولوژی زعفرانیه:

از شنبه تا چهارشنبه 7 تا 17

پنجشنبه ها  7 تا 15

لازم به ذکر است که:

زمان مناسب جهت دریافت حضوری جواب از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15 تا 17 بوده و پنجشنبه ها از ساعت 12 تا 15 می باشد.

دریافت نمونه هایی که نیازمند ناشتایی نیستند در تمام ساعات کاری آزمایشگاه امکان پذیر است.

 

از حسن توجه و همکاری عزیزان سپاسگزاریم